Fler nyheter
Privat tjänstesektor 29 juni 2016

Chefer om nyanlända - Därför får de inte jobb

Det är bland annat chefer inom den privata tjänstesektorn som ska lösa integrationen i praktiken, vilket det talas väldigt lite om.

 Flera tjänsteföretag vittnar om problematiken att få tag på rätt kompetens och personer med rätt utbildning. Detta samtidigt som en del av dessa finns bland de nyanlända säger Lorri Mortensen Mates ordförande i branschföreningen Ledarna inom privat tjänstesektor. 

 Nyligen genomfördes en undersökning bland medlemmarna i LPT (Ledarna inom privat tjänstesektor) som rör integration i praktiken. Delar av resultatet fanns att läsa i en artikel som publicerades i Dagens Industri den 26 juni.