Fler nyheter
Privat tjänstesektor 1 november 2018

Hej Cecilia Åkerblom, juryordförande för Årets Initiativ 2018!

Årets initiativ 2018 har temat ”Hälsa för chefer”. Vad kan man säga om de bidrag som kommit in till er i juryn?

De har haft olika infallsvinklar och olika lösningar på frågor som handlar om chefers och medarbetares hälsa. Vissa är mer teknikorienterade och tar hjälp av digitaliseringens möjligheter, medan andra är mer orienterade mot att skapa förutsättningar för ökad rörelse, motion och naturupplevelser.

Utifrån årets tävlingsbidrag och juryns erfarenheter; Hur långt har svenska företag kommit i arbetet med att arbeta verkligt hälsofrämjande?  

Det finns flera intressanta initiativ bland de nominerade. Att se hälsa ur ett helhetsperspektiv är en uppåtgående trend och jag skulle tro att vi är i början av en mycket intressant utveckling där företag och chefer blir allt mer medvetna om vikten av att arbeta aktivt med hälsofrågor ur flera perspektiv, med fokus på både den fysiska och psykiska hälsan. Jag tror att vi kommer att få se fler kreativa och nytänkande initiativ för att öka hälsa och välmående på våra arbetsplatser framöver.

Utan att avslöja för mycket; går det säga något om de bidrag som juryn gillat mest? 

Vi vill särskilt lyfta fram initiativ som vågar titta på dessa frågor ur flera perspektiv och som gör insatser på nya och inspirerande sätt. En viktig del av utmärkelsen är också att andra företag och organisationer ska kunna inspireras till liknande initiativ på sina arbetsplatser oavsett om det är arbetsplatser i offentlig sektor eller på privata företag. 

Och kvällen den 12 november är det dags för prisutdelning för Årets Initiativ 2018 på Vasateatern. Vad kan vi se fram emot då? 

Vi ser fram emot att presentera våra finalister, som tillsammans speglar en intressant bredd av initiativ och flera sätt att belysa frågor om hälsa i arbetet för Sveriges chefer. Och så klart presentationen av årets inspirerande vinnare. Det kommer att bli en mycket rolig och tankeväckande galakväll. 

Hälsa för chefer - Årets Initiativ – LPT

Tid: Den 12 november klockan 16.00-20.30
Plats: På Vasateatern i Stockholm.

Kvällen är kostnadsfri för våra medlemmar och du får gärna bjuda med en kollega! Läs mer och anmäl dig här.