Fler nyheter
Ledarna inom privat tjänstesektor, LPT 4 december 2017

Nominera till föreningsstämman

Föreningsstämman är Ledarna inom privat tjänstesektors högsta beslutande instans. Det är nu dags att nominera ombud till föreningsstämman för perioden 2017-2019. Föreningsstämmoombuden kan också vara kongressombud på Ledarnas kongress men även bjudas in till föreningsrådsmöten.

Alla medlemmar inom vår förening kan nomineras till personvalet. Du kan antingen nominera dig själv eller en medlemskollega. Den du nominerar bör vara vidtalad och ska vara medlem i föreningen Ledarna inom Privat Tjänstesektor. Du kan nominera flera gånger.

Du kan nominera kandidater under tiden 4 december till den 20 december. Efter nomineringen är det dags för personvalet. Det börjar den 9 januari och pågår till den 31 januari 2018. 

Logga in och nominera din kandidat.

Om du bli nominerad

Om du bli nominerad till kandidat som föreningsstämmoombud ska du skyndsamt skriva en presentationstext på max 500 tecken, ink blanksteg samt bifoga ett foto på dig själv. Detta material kommer att användas vid personvalsröstningen som sker på vår hemsida.

Om du blir vald

Under 2018 (29-31 maj) kommer Ledarna att hålla kongress i Malmö. Du kommer sannolikt bli ett av kongressombuden eller suppleanterna som ska föra vår talan på plats. Skriv upp dessa datum redan nu och förbered dig för en händelserik kongress. 

Frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta Elisabeth Mikaelsson, valberedningens sammankallande och Lorri Mortensen Mates, föreningsordförande.

Nominera här