Fler nyheter
Privat tjänstesektor 15 januari 2019

Inbjudan till nominering till styrelse och revisorer för LPT!

Den 27-28 april hålls föreningsstämma, i samband med denna ska medlemmarna välja en styrelse och även revisorer.

LPT är idag Ledarnas största förening med närmare 18 500 medlemmar. Föreningen representerar medlemmar från flera olika branscher inom den privata tjänstesektorn och är en levande verksamhet som genom olika projekt ständigt strävar för att vara medlemmarna till nytta. 

Alla aktiva medlemmar kan både nominera och nomineras som kandidater till styrelsen.

Din nominering skickar du till valberedningens sammankallande, Elisabeth Mikaelsson, på mejladress: elisabeth.mikaelsson@se.issworld.com

Uppge vem du nominerar och bifoga även dina egna kontaktuppgifter. 

Valberedningen vill ha din nominering senast den 29 mars. Nomineringar som inkommer efter detta datum kommer inte att behandlas. Skicka gärna din nominering så snart du har möjlighet för att underlätta för valberedningen att göra ett så bra arbete som möjligt med att ta fram ett förslag till ny styrelse.

Elisabeth Mikaelsson

Sammankallande, valberedningen