Stämma 2021

Handlingar till stämman 2021

Här kommer handlingarna till stämman att publiceras i september 2021

Vi kommer att starta konferensen den 28 oktober klockan 13:30 på Teams

 Anmäl dig som ombud till stämman här - efter 15 oktober får du veta om du fått en plats som ombud.

Styrelsen
Ledarna inom Räddningstjänsten