Medlemsmöte Räddningstjänsten - arbetstid

Som ni säkert känner till så kommer man att skärpa till reglerna kring våra arbetstider dvs enligt centrala avtalet med SKR och Sobona, detta sker från 1 oktober i år.

Information

Omfattning: Eftermiddagsmöte klockan 16.00-18.00
Öppen för: Medlemmar i branschföreningen Räddningstjänsten
Bra att veta: Mötet sker via Teams - logga gärna in 5-10 minuter innan.
Kostnad: Medlemsträffen ingår i ditt medlemskap

EU-kommissionen har ifrågasatt om kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) är förenligt med arbetstidsdirektivet i vissa delar. Parterna har därför kommit överens om att skärpa kollektivavtalets regler avseende dygnsvila i syfte att avtalet ska vara förenligt med arbetstidsdirektivet. Som det ser ut nu kommer det att bli stora förändringar i våra arbetstider och att jobba dygn kan bli problematisk om man följer dessa regler.

Vi får många frågor kring detta och självklart har vi arbetat med frågan en tid,

Sen är det mer oklart hur vi ska få ihop ett schema som är bra för alla parter, inget vet riktigt hur det ska se ut i nuläget. Om man lyssnar på vad SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och Sobona (arbetsgivarens fack) så är deras tolkning av detta att man måste ha 11 timmars vila vid varje 24tim period om man jobbar på AB avtalet och så är även våran tolkning. Lite mer oklart vad som gäller på Bilaga R men med största sannolikhet är det exakt samma regler som gäller där.

Inom vår verksamhet (RTJ) så upplever nog dom flesta som att de arbetstider vi idag har är bra och dom ”nya” arbetstiderna enligt §13 AB inte riktigt är till gagn för oss.

Så vad gör vi inom facket åt detta?

Vi har sedan en tid satt oss ner med Ledarna centralt (förhandlare, Jurister, experter samt fackliga förtroendevalda) och kikat på om vi kan påverka våra arbetstider så dom passar in bättre för vår verksamhet dvs för våra medlemmar. Vi läser in lagar, paragrafer samt avtal för att se om det går att få till något undantag kring dom nya reglerna. Att tro att vi ska få jobba som vi gör idag är nog mindre troligt men vi försöker se om man kan påverka så det finns en viss flexibilitet i dom ”nya” arbetstider som kommer framöver.

Därför har vi nu bokat in ett medlemsmöte den 25 april klockan16.00 – 18.00 där vi kommer diskutera detta ämne. Det kommer finns lite tid för frågor ifall inte det vi kommer att informera om gett svar på dom funderingar ni har. För att underlätta och ge så bra svar som möjligt ser vi gärna att ni redan nu ställer era frågor via denna mejladress foreningar@ledarna.se så vi kan ge så bra svar som möjligt.

Så planera in detta medlemsmöte redan nu så ni kan deltaga och glöm inte att skicka in er frågor kring detta så snart ni kan.

Välkommen

Styrelsen Ledarna inom Räddningstjänsten/

Ordförande Ulf Leijon

Just nu finns inga inplanerade tillfällen