Stipendium inom Räddningstjänsten

Som medlem i Ledarna inom Räddningstjänsten har du möjlighet att söka stipendium för kompetensutveckling.Både enskilda personer och grupper kan ansöka.
  • Stipendiet kan sökas för/i samband egen utbildning, studiebesök eller seminarium som är utvecklande för ledarrollen eller ledarskapsförmågan.
  • Föreningsstyrelsen beslutar om inkomna ansökningar.
  • Endast medlemmar har rätt att söka och få medel ur stipendiet.
  • Avsatt summa för stipendiet är 10 000 kronor per år. Dessa medel kan beviljas för en person eller delas mellan flera sökande.
  • Ett krav är att en reseberättelse eller någon form av dokumentation, gärna med bilder, skrivs som senare kommer att publiceras här på hemsidan.
  • Ansökan ska innehålla ett syfte, en reseplan, en tanke om vad det kan främja – ledarskapet eller ökad kompetens. Den ska skickas till ordförande Ulf Leijon.