Nominera till ombud eller till styrelsen

Inför stämman 11 maj 2023 söker vi stämmoombud och styrelseledamöter.

Innan stämman den 11 maj behöver föreningen stämmoombud. Nu har du möjlighet att göra din intresseanmälan. På stämman deltar styrelsen samt stämmoombud. 

På stämman kommer vi välja

  • Ordförande
  • Kassör
  • Ledmöter samt suppleanter
  • Revisor samt suppleant
  • Valberedning

Stämmoombud – passar dig som vill vara med göra lite skillnad
Styrelseledamot – passar dig som vill vara med att göra mer skillnad.

Anmäl ditt intresse och vilken del av branschen du är verksam i senast den 1 mars 2023. Du eller den du nominerar måste vara medlem i Ledarna och föreningen Ledarna inom Staten. Om du nominerar någon annan bör denne vara vidtalad. 

Har du frågor om de olika rollerna kan du kontakta valberedningen.

Du måste logga in för att kunna se nomineringsformuläret.

Jag vill nominera mig själv eller någon annan medlem

Den nominerade är vidtalad *
Uppdrag - du kan nominera till flera uppdrag

Mina uppgifter