Kongress 2018

Den 29-31 maj 2018 äger Ledarnas kongress rum på Clarion Hotel Live i Malmö.

Kongressen är Ledarnas högsta beslutande organ, och äger rum vartannat år. Ett hundratal ombud träffas för att besluta om Ledarnas framtida inriktning.

Nominera

Som medlem i Ledarna kan nominera du en eller flera kandidater till förbundsstyrelsen. Styrelsens ledamöter utses vid kongressen den 29-31 maj 2018. Inkomna nomineringar presenteras löpande.

Motioner

Aktiva medlemmar, klubbar, föreningsavdelningar och föreningar har rätt att lämna in motioner till Ledarnas kongress. Motionen ska vara Ledarna tillhanda senast den 29 december 2017, men gärna tidigare. Inkomna motioner publiceras löpande.