Supernöjda medarbetare - lyckliga chefer

Nu har du som medlem i branschföreningen Ledarna inom Transport & Logistik möjlighet att delta på Ledarna inom Handelns ledarskapsutbildning kostnadsfritt. Kursen omfattar 2 heldagar. Närvaro är obligatorisk på båda dagarna, 22 februari och 22 mars i Göteborg.

Däremellan kommer deltagarna på egen hand genomföra delar av Ledarnas digitala kurser som är webbaserade ledarskapskurser på ledarna.se.

Kursen består av bl. a. följande avsnitt:
· Chefens ansvar och roller
· Attityder och motivation
· Coaching och återkoppling
· Utmanande samtal och konflikthantering
· Grupputveckling

Kursledare: Susanne Einhorn, som är beteendevetare, föreläsare och inspiratör med mer än 10 års erfarenhet från detaljist- och servicebranschen i såväl USA som Sverige. Susanne har bl. a. skrivit boken Supernöjda kunder och lyckliga säljare.

Sagt från tidigare deltagare
- Konkreta råd, teori och praktiska övningar i en fantastisk mix!
- Väldigt bra och inspirerande kurs

Tid & Plats
Den 22 februari och 22 mars på Scandic Crown i Göteborg. Båda dagarna är tiden 9.00-16.00
Närvaro krävs på båda kursdagarna.

Anmälan
Anmäl dig till foreningar@ledarna.se

Kostnad
Utbildningen erbjuds bara dig som är medlem i Ledarna och Ledarna inom Handeln och Ledarna inom Transport & Logistik. Föreningen bjuder på kursavgiften inklusive material, fika och lunch. Ej resa eller förlorad arbetsförtjänst.
OBS! Vid avbokning senare än 24 timmar innan kursdagen eller frånvaro uttas en avgift på 1000 kr per dag.

Närvaro är obligatorisk på de två kursdagarna och delagaren förutsätts även sätta av privat tid för att titta på och läsa markerade utbildningsdelar inom Ledarskapsresan. Efter fullgjord kurs utdelas ett diplom.
Anmäla dig snarast!
Vi erbjuder endast ett 30-tal platser, så först till kvarn gäller!