Nominera till styrelsen

Nomineringen stängde den 1 september.

Nomineringarna var öppna till den 1 september 2019.
Ny styrelse kommer att väljas på stämman i november 2019

Har du frågor om styrelsearbetet kan du kontakta valberedningens ordförande AnnSofie Holmetrz på mail holmertz59@gmail.com

Är du intresserad av att vara stämmoombud och vad det innebär kan du ta kontakt med valberedning på samma mailadress.

Jag vill nominera mig själv eller någon annan medlem

Den nominerade är vidtalad *
Uppdrag

Mina uppgifter