Kongress 2018

Kongressen är Ledarnas högsta beslutande organ och äger rum vartannat år.

Den 29-31 maj 2018 träffas ett hundratal ombud på Clarion Hotel Live i Malmö för att besluta om Ledarnas framtida inriktning och välja förbundsstyrelse. 

Nominera

Som medlem i Ledarna kan nominera du en eller flera kandidater till förbundsstyrelsen. Styrelsens ledamöter utses vid kongressen den 29-31 maj 2018. Inkomna nomineringar presenteras löpande.

Motioner

Aktiva medlemmar, klubbar, föreningsavdelningar och föreningar har rätt att lämna in motioner till Ledarnas kongress. Motionen ska vara Ledarna tillhanda senast den 29 december 2017, men gärna tidigare. Inkomna motioner publiceras löpande.

Facebook

Vill du diskutera och följ arbetet fram till kongressen är du välkommen att gå med i Facebookgruppen Ledarnas kongress 2018