Mitt framtida ledarskap

Medvetna ledare med god självkännedom skapar bäst resultat. Men vi vet att chefer inom vår bransch är chefer med olika förutsättningar.

Information

Arrangör: Ledarna inom Vård och Omsorg, LiVO
Omfattning: Programmet sträcker sig över ca fyra månader under 2023 och omfattar tre moduler samt ett digitalt möte.
Öppen för: Medlemmar i branschföreningen Vård & Omsorg
Bra att veta: Vi sätter ihop en blandad grupp utifrån ålder och chefserfarenhet och med max 30 personer. Utbildningen är kostnadsfri. Du som deltagare står själv för kostnaderna för resa och logi. Utbildningen ges i Stockholm på Ledarnas förbundskontor, Sankt Eriksgatan 26 vid Fridhemsplan.
Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri och ingår i ditt medlemskap. Förlorad arbetsförtjänst ersätts inte. Avbokning efter den 10 januari 2023 medför en avgift på 2500:-

Mitt Framtida Ledarskap - ledarskapsprogram för medlemmar i Ledarna inom Vård och Omsorg

Medvetna ledare med god självkännedom skapar bäst resultat. Men vi vet att chefer inom vår bransch är chefer med olika förutsättningar. Därför har vi valt ett program med fast förankring i vardagen och tanken är att den ska ge utveckling av den egna chefsrollen. Ett program som riktar sig till chefer. Vi ger dig möjlighet att delta i ett program som ger dig:

- Möjlighet till ett långsiktigt erfarenhetsutbyte

- Möjlighet att lyfta fram och synliggöra ledarskapet inom LiVO

- Bättre förutsättningar att verka som chef

- Ett ledarskapsprogram för chefer i politiskt styrd organisation

Programmet sträcker sig över ca fyra månader och omfattar tre moduler samt ett digitalt möte;

  • 24-25 januari - Emotionell intelligens och det inre ledarskapet 

Hur ska du som chef bedriva ledarskap för att få hållbara medarbetare som bidrar till verksamhetsutveckling? Du som chef behöver också vara hållbar.

  • 13-14 mars - Systemperspektiv på grupputveckling och ledarskap 
    Att leda i förändring och med den komplexa omvärld vi lever i idag ställs det krav på dig som chef. Du behöver coacha, hantera konflikter och samtidigt leda dina medarbetare in i framtiden.
  • 29 mars - Digitalt coachande samtal 
  • 2-3 maj - Att leda förändring i komplexa organisationer

Ständig förändring i komplexa organisationer och vår omvärld, ställer stora krav på chefer. Hur kan du som chef förhålla dig till förändringar och de olika styrsystem som finns i din vardag?

Bild1.png

Johanne Eriksen, kommer att vara processledare under hela programmet.

Johanne är en erfaren konsult, undervisare och facilitator inom ledarskaps- och organisationsutveckling i privat och offentlig sektor. Med sin helhetssyn och djupa förståelse för gruppdynamik stärker hon kapaciteten hos ledare att lyfta blicken och leda i vardagen. Som processledare bidrar Johanne med sin erfarenhet av utveckling på tvärs av organisations-, grupp- och individnivå.

Modul 1: Emotionell intelligens och det inre ledarskapet

Att stå i rollen som ledare mitt i komplexitet och transformationer kräver personlig robusthet. Modul 1 syftar därför till att ge dig grundläggande verktyg till inre ledarskap, och hur vi kan leda oss själva och andra på ett hållbart sätt. Vi kommer att utforska temat emotionell intelligens som en bas för att förstå hur vi kan behålla lugnet, se klart och läsa av de dynamiker som är i spel i vår organisation. Modern hjärnforskning pekar på att emotionell intelligens kan tränas. Förmågor som fokus, självinsikt, känslomässig balans och empati kan utvecklas genom mentala övningar liksom muskler kan stärkas genom fysisk träning. Under modul 1 kommer du därför att introduceras till en rad praktiska och vetenskapligt beprövade övningar som kan hjälpa dig att bygga vidare på din personliga hållbarhet.

Modul 2: Systemperspektiv på grupputveckling och ledarskap

Syftet med modul 2 är att vidareutveckla vår förståelse och metodik för gruppers utveckling och dynamik i ett systemiskt perspektiv. Under hela modulen arbetar vi med oss själva med hjälp av coachande samtal om de gruppkonstellationer vi leder och är en del av. Vi utforskar våra individuella och personliga förhållningssätt till gruppdynamik och granskar mönster. Vi ser på hur förståelse för gruppen som en social konstruktion kan bidra till vår förmåga att utveckla gruppen och bli ännu mer trygga i ledarrollen. Vidare ser vi på ledarens olika möjligheter till positionering och påverkan, och vi utforskar den kringliggande organisations betydelse för gruppers utveckling. Vi kommer använda oss av övningar och redskap baserad på systemteori och Susan Wheelans grupputvecklingsteori.

Digitalt coachande samtal 1,5 timme

Modul 3: Att leda förändring i komplexa organisationer

Modul 3 utgörs av en djupdykning i komplexitet och förändring. Vi tar utgångspunkt i vår föränderliga omvärld och granskar några av de drivkrafter som bidrar till en ökande komplexitet. Samtidigt ser vi världen som det den alltid har varit, ett antal interrelaterade komplexa system. Vi djupdyker i komplexitetsteori och undersöker hur vi som ledare kan förhålla oss till och rent av använda oss av komplexiteten. Vi utmanar den mekanistiska världsbilden och söker efter mer systemisk förståelse genom att återkoppla med temat positionering från modul 2. Vi ser på ledarens roll i organisationen som en social konstruktion och förser oss med konkreta verktyg för att leda i förändring och leda förändring. Avslutningsvis fokuserar vi på deltagarnas egna verkligheter och applicerar det vi lärt i de förändringsarbeten vi står med på hemmaplan.

Tid och plats
Stockhom, Ledarna
24 januari 2023 klockan 16.00-16.00
13-14 mars Stockholm
2-3 maj Stockholm
Sista anmälningsdag 03 december 2022

Sista anmälningsdag har passerat, anmälan är stängd