Mitt framtida ledarskap

Ledarskapsprogram för medlemmar inom Vård&Omsorg

Framgångsrikt ledarskap

Medvetna ledare med god självkännedom skapar bäst resultat. Men vi vet att chefer inom vår bransch är chefer med olika förutsättningar. Därför har vi valt ett program med fast förankring i vardagen och tanken är att den ska ge utveckling av den egna chefsrollen. Ett program som riktar sig till chefer. Vi ger dig möjlighet att delta i ett program som ger dig:

  • Möjlighet till ett långsiktigt erfarenhetsutbyte
  • Möjlighet att lyfta fram och synliggöra ledarskapet inom vård och omsorg
  • Bättre förutsättningar att verka som chef
  • Ett ledarskapsprogram för chefer i politiskt styrd organisation

Programmet sträcker sig över ca tre månader och omfattar tre moduler;

  • Ledarskap för hållbar utveckling 4-5 september
  • Mitt ledarskap och grupputveckling 1-2 oktober
  • Att leda förändring i komplexa organisationer 5-6 november

Ann-Charlotte Blomqvist, seniorkonsult från Mannaz, kommer att vara processledare under hela programmet.

Anne-Charlotte Blomqvist har många års erfarenhet av arbete med lärande och förändringsprocesser i olika roller. Hon är mycket väl förtrogen med hur man arbetar strategiskt med övergripande ansvar i politiskt styrda organisationer. 

Utbildningen är kostnadsfri. Du som deltagare står själv för kostnaderna för resa och logi. Utbildningen ges i Stockholm på Ledarnas förbundskontor, Sankt Eriksgatan 26 vid Fridhemsplan.

Anmäl ditt intresse och läs mera här
Sista anmälningsdag är 14 maj.

För frågor kring ledarskapsprogrammet är du välkommen att ta kontakt med Peter Fahlström som är ansvarig från Ledarna inom Vård&Omsorg eller Annika Hage Nederström som är programansvarig på Ledarna.

Peter nås på telefon 070-778 22 89
Epost: fahlstrom.peter@gmail.com

Annika nås på 08-598 99 056
Epost: annika.hage.nederstrom@ledarna.se

Välkommen!
Jenny Wibacke
Ordförande i Ledarna inom Vård och Omosrg

Ledarna inom Vård & Omsorg är en förening för Ledarnas medlemmar inom Vård&Omsorg. Vi stöttar dig i din chefsroll och arbetar för att du ska få möjlighet att utveckla din kompetens. Föreningen arbetar med branschbevakning och anordnar aktiviteter till nytta för medlemmarna.

AHN infofolder ledarskapsprg.pdf