Mitt framtida ledarskap

Ledarskapsprogram för medlemmar inom Vård&Omsorg
Anmälningsdatum för detta ledarskapsprogram har passerat.

Vi återkommer med ett nytt erbjudande 2021

Ledarna inom Vård & Omsorg är en förening för Ledarnas medlemmar inom Vård&Omsorg. Vi stöttar dig i din chefsroll och arbetar för att du ska få möjlighet att utveckla din kompetens. Föreningen arbetar med branschbevakning och anordnar aktiviteter till nytta för medlemmarna.

Framgångsrikt ledarskap

Medvetna ledare med god självkännedom skapar bäst resultat. Men vi vet att chefer inom vår bransch är chefer med olika förutsättningar. Därför har vi valt ett program med fast förankring i vardagen och tanken är att den ska ge utveckling av den egna chefsrollen. Ett program som riktar sig till chefer. Vi ger dig möjlighet att delta i ett program som ger dig:

  • Möjlighet till ett långsiktigt erfarenhetsutbyte
  • Möjlighet att lyfta fram och synliggöra ledarskapet inom vård och omsorg
  • Bättre förutsättningar att verka som chef
  • Ett ledarskapsprogram för chefer i politiskt styrd organisation

    Programmet sträcker sig över ca tre månader och omfattar tre moduler;
  • Ledarskap för hållbar utveckling 

Hur ska du som chef bedriva ledarskap för att få hållbara medarbetare som bidrar till verksamhetsutveckling? Du som chef behöver också vara hållbar.

  • Mitt ledarskap och grupputveckling 

Att leda i förändring och med den komplexa omvärld vi lever i idag ställs det krav på dig som chef. Du behöver coacha, hantera konflikter och samtidigt leda dina medarbetare in i framtiden.

  •  Att leda förändring i komplexa organisationer 

Ständig förändring i komplexa organisationer och vår omvärld, ställer stora krav på chefer. Hur kan du som chef förhålla dig till förändringar och de olika styrsystem som finns i din vardag?

Anne-Charlotte Blomqvist, seniorkonsult från Mannaz, kommer att vara processledare under hela programmet.Anne-Charlotte Blomqvist har många års erfarenhet av arbete med lärande och förändringsprocesser i olika roller både på lokal och nationell nivå. Hon är mycket väl förtrogen med hur man arbetar strategiskt med övergripande ansvar i politiskt styrda organisationer och har bland annat arbetat som expert i ett regeringsuppdrag med målet att utveckla kompetens om samverkan och processtöd till kommuner, förvaltningar och verksamheter på nationell nivå.

Hon har under de senaste åren arbetat som seniorkonsult på Mannaz med bl.a ledarskapsutbildningar och förändringsledning inom olika verksamheter och organisationer .Anne-Charlotte är utbildad beteendevetare och processkonsult. Hon arbetar även med coachande samtal, konfliktlösning samt AI. (Appreiciative Inquiry)

 Vi sätter ihop en blandad grupp utifrån ålder och chefserfarenhet och med max 30 personer.

Utbildningen är kostnadsfri.

För frågor kring ledarskapsprogrammet är du välkommen att ta kontakt med Carina Bergman som är ansvarig från Ledarna inom Vård&Omsorg eller Annika Hage Nederström som är programansvarig på Ledarna.

Carina nås på telefon 070-631 94 71

Epost: carinabergman377@gmail.com

 Annika nås på 08-598 99 056

annika.hage.nederstrom@ledarna.se