Omstart Sverige - Digital mässa

Hur startar Sverige om när krisen är förbi? Hur ska vi inom vård och omsorg orka hela vägen i mål och sedan klara övergången till en mer normal tid?

Det är frågor som diskuterades på den digitala konferensen Omstart Sverige den 2 september. Då offentliggjorde LiVO den rapport som nära 3000 av er medlemmar var med och bidrog till genom att svara på försommarens medlemsenkät. 

På Omstart Sverige samlades några av Sveriges främsta beslutsfattare för diskussioner om samhällets olika utmaningar. Den 2 september tog tidningen Dagens Medicin upp frågor som rör vård och omsorg. Vi inom LiVO stod värd för ett av seminarierna – Så har pandemin påverkat Sveriges vård- och omsorgschefer.

Under 20 minuter, kl 13 – 13.20, diskuterade jag chefernas situation tillsammans med Emma Spak, chef hälso- och sjukvårdssektionen på SKR samt Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Jönköping. Som underlag i samtalet har jag med mig svar från medlemsenkäten.

 

Jag vill passa på att rikta ett varmt tack till dig som valde att svara på LiVOs enkät. Din röst betyder väldigt mycket för föreningens arbete. 

Med vänlig hälsning,

Jenny Wibacke, ordförande i LiVO (Ledarna inom Vård och Omsorg)