Anders Roxström

1. Berätta lite om din bakgrund! 

Jag är uppvuxen i Järfälla och bor i Solna med fru och barn. Sedan augusti 2019 arbetar jag som enhetschef för samverkan och stöd på utbildningsfövaltningen i Vaxholms Stad. Tidigare har jag arbetat som VD för NÄRA personlig assistans och skolledare inom Vittraskolorna. Jag är utbildad personalvetare med inriktning organisationspsykologi, är diplomerad coach och certifierad för GDQ, mätverktyget för Susan Wheelans grupputvecklingsteori IMGD.

2. Vilken fråga brinner du för?

Att bidra till att organisationer väljer att utveckla förbättringskulturer med ett coachande ledarskap som fokuserar på att skapa effektiva team. Ett levande och systematiskt arbete med målformulering och rollförtydligande i teamen ger möjligheter till att välja handlingar som tjänar organisationens syfte.

3. Vilka fördelar ser du med att vara med i föreningen Ledarna inom Vård & Omsorg?

Att få möjlighet att påverka, utbyta erfarenheter, få stöd och möjligheter till utveckling och lärande. Det är viktigt att chefer inom vård- och omsorgssektorn ges möjligheter att öka sin status och självförtroende då branschen är en av våra viktigaste framtidsbranscher, men utan att riktigt uppmärksammas för alla sina kompetenta, engagerade chefer som vill bidra till ett väl fungerande samhälle för alla. Ledarskapet inom branschen behöver även belysas utifrån en framtida försörjning av utvecklingsinriktade och innovativa chefer.