Anneli Samuelsson

1. Berätta lite om din bakgrund!

Jag är norrlänning, från Glada Hudik och har arbetat som chef i första linjen i landstinget, numer Region Gävleborg i 16 år på olika kliniker. Min grundprofession är sjuksköterska med specialistkompetens inom anestesi och intensivvård. Sedan ett drygt år tillbaka arbetar jag som utvecklingsledare på Utvecklingsavdelningen på Region Gävleborg med ett lite längre uppdrag som löper under ett antal år framåt. Jag har varit med i LiVOs styrelse sedan den bildades 2010 och sedan kongressen 2014 är jag också ledamot i Ledarnas förbundsstyrelse.

2. Vilken fråga brinner du för?

Hållbara chefer! Vi måste arbeta för att påverka förutsättningarna för cheferna i vår bransch. Med rätt förutsättningar kan alla chefer lyckas men med fel förutsättningar kan även den bäste misslyckas både med uppdraget men även känna sig misslyckad som person med allt vad det innebär. Vår stora motpart i detta är SKL och mitt mål är att de i framtiden alltid vänder sig till oss när det gäller ledarskapet och dess förutsättningar inom vård och omsorg. Vår bransch är en av välfärdssamhällets grundpelare och cheferna är jätteviktiga för att detta viktiga fundament inom välfärden ska fungera för befolkningen.

3. Vilka fördelar ser du med att vara med i föreningen Ledarna inom Vård & Omsorg?

Tillsammans är vi starkare och har större möjligheter att synas och påverka. Det är dags att chefer inom vård och omsorgsbranschen tar ett kliv fram och börjar ställa krav! Som förening kan vi göra det i större utsträckning än den enskilde chefen och om LiVO går i fronten för våra frågor så tror jag våra medlemmar också vågar mer. Lust! Kraft! Mod!