Carina Bergman

1. Berätta lite om din bakgrund!

Jag har arbetat som chef inom vård och omsorg sedan 1986. Har innan dess arbetat som undersköterska och skötare inom psykiatrisk vård. Har haft olika chefsuppdrag – bland annat föreståndare för äldreboende, hemtjänstassistent hemtjänstinspektör, chef för funktionshinderomsorg och chef för myndighetsutövning. Har i huvudsak arbetat inom kommunal verksamhet och allra längst i Mullsjö Kommun (23 år). Har varit platschef för Färdtjänstenhet inom Jönköpings Länstrafik med uppdrag att starta upp en ny verksamhet och ta över färdtjänsthandläggning myndighets tillstånd från länets 13 kommuner. Det var ett spännande uppdrag men saknaden efter vård och omsorg fanns där så när Habo Kommun annonserade efter en omsorgschef var det inget svårt beslut. Arbetet idag innebär att jag är chef för nio enhetschefer inom äldre och funktionshinderomsorgen samt fyra administratörer.

2. Vilken fråga brinner du för?

Jag brinner för att kunna vara med och forma en omsorg med en hög kvalitet. Jag vill jobba för att ge chefer bra verktyg i sitt ledarskap samt verka så att de får rimliga uppdrag. Har chefen bra förutsättningar så blir medarbetarna sedda och får en chef som kan ge stöd och coacha sin personal till god omsorg.

3. Vilka fördelar ser du med att vara med i föreningen Ledarna inom Vård & Omsorg?

LiVO är en viktig del i arbetet att föra fram vård och omsorgens chefer villkor. De ger chefer möjlighet till en god arbetsmiljö och de är bra på att agera opinionsbildare vad gäller vård- och omsorgschefens arbete inom välfärdssektorn. Dessutom har de ett bra utbud på aktiviteter och fortbildning.