Jenny de Raadt

1. Berätta lite om din bakgrund!

Jag är en norrbottning (från Kalix) som arbetat som chef under de senaste 11 åren inom den offentliga sektorn. Jag har jobbat som avdelningschef vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och som enhetschef inom Uppsala kommun vid socialtjänsten samt inom socialpsykiatrin och med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jag har även arbetat som projektledare inom skolhälsovården samt arbetsmarknadsområdet. Under 2017 arbetade jag i ett spännande projekt som HR-specialist i Sigtuna kommun inom hållbar arbetshälsa. Just nu är jag föräldaledig och börjar i april som chef inom HR vid Uppsala universitet.

2010 var jag med och skapade den arbetsgrupp som hade idén om att starta denna förening, specifikt för medlemmar inom vård, omsorg och socialt arbete. Idag har föreningen över 8000 medlemmar och jag är mycket nöjd över att vi växer så starkt och att vi anordnar så bra och omtyckta aktiviteter för våra medlemmar.

2. Vilken fråga brinner du för?

Jag brinner för mångfald och ett inkluderande ledarskap där jag som ledare försöker att dra nytta av den kompetens och erfarenhet som finns i organisationen. Jag är övertygad om att de företag och organisationer som kommer att lyckas bäst i framtiden är de som redan nu ser vikten av att släppa fram kvinnor, unga chefer och aktivt verkar för att bygga ledningsgrupper och team där olika perspektiv finns representerade.

3. Vilka fördelar ser du med att vara med i föreningen Ledarna inom Vård & Omsorg?

Vi är en väldigt aktiv branschförening som ordnar många bra och omtyckta medlemsaktiviteter. Arbetar man inom vård, omsorg eller socialt arbete får man helt enkelt mest medlemsnytta av att vara med i vår branschförening!