Jenny de Raadt

1. Berätta lite om din bakgrund!

Jag är en norrbottning (från Kalix) som arbetat som chef under de senaste 12 åren inom den offentliga sektorn. Jag är i dag statligt anställd men har även arbetat som chef inom både landstingssektorn och den kommunala sektorn. Jag har därför en bred erfarenhet från den offentliga sektorn i stort:

  • HR-enhetschef vid Uppsala universitet (nuvarande anställning)
  • Avdelningschef vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
  • HR-specialist
  • Enhetschef inom socialtjänsten och neuropsykiatrin
  • Projektledare
  • Kurator

2010 var jag med och skapade den arbetsgrupp som hade idén om att starta föreningen Ledarna inom Vård och omsorg. Idag har föreningen över 8000 medlemmar och jag är mycket stolt över att vi växer så starkt och att vi anordnar så bra och omtyckta aktiviteter för våra medlemmar.

2. Vilken fråga brinner du för?

Jag brinner för mångfald och ett inkluderande ledarskap där jag som ledare försöker att ta vara på den kompetens och erfarenhet som finns i organisationen. Jag är övertygad om att de företag och organisationer som kommer att lyckas bäst i framtiden är de som redan nu ser vikten av att släppa fram kvinnor, unga chefer och aktivt verkar för att bygga ledningsgrupper och team där olika perspektiv finns representerade.

3. Vilka fördelar ser du med att vara med i föreningen Ledarna inom Vård & Omsorg?

Vi är en väldigt aktiv branschförening som ordnar många bra och omtyckta medlemsaktiviteter. Arbetar man inom vård, omsorg eller socialt arbete får man helt klart störst medlemsnytta av att vara med i Ledarna inom Vård och omsorg.