Länsombud

Har du frågor om Ledarna eller vår förening är du välkommen att kontakta några av våra länsombud. Vid frågor gällande lön, avtal och förhandling ska du kontakta Ledarnas Chefsrådgivning 0200-87 11 11.

Stockholm

Eva Norlander
Telefon: 072-327 11 80
E-post: eva.norlander1@gmail.com

Birgitta Andersson
Telefon: 070-085 66 56
E-post: birgitta.andersson@karolinska.se

Riitta Kettula
Telefon: 08-508 061 12 alt. 070-721 97 48

Västra Götaland

Berith Kjellén
Telefon: 0700-82 52 00
E-post: berit.kjellen@vgregion.se

Sven Johansson
E-post: sven.johansson@vgregion.se

Jönköping

Monica Berg
Telefon: 073-689 04 00
E-post: monica@allpost.se

Carina Bergman
Telefon: 070-631 94 71
E-post: carinabergman434@hotmail.com

Skåne

Gunilla Cassevik-Persson
Telefon: 040-33 37 26
E-post: gunilla.casservik-persson@skane.se

Uppsala

Jenny de Raadt
E-post: chef.jdr@live.se

Västmanland

Susanne Thorsell
E-post: susanne.thorsell.ledarna@gmail.com

Västerbotten

Marie Viberg
E-post: marie.viberg@robertsfors.org

Norrbotten

Kerstin Lantto
E-post: kerstin.m.lantto@nll.se