Yvonne Rundgren(2)

1. Berätta lite om din bakgrund!

Jag har arbetat som sjuksköterska på kirurgen i Lund i flera år. Sedan 2000 har jag haft chefsuppdrag på olika nivåer. Sedan 2013 arbetar jag som enhetschef på Endoskopimottagningen i Malmö.

2. Vilken fråga brinner du för?

Att se verksamheten i ett helhetsperspektiv. Att det man gör på varje lilla enhet har betydelse i helheten. Varje medarbetare ska veta att de är betydelsefulla men samtidigt har krav på sig. Både personal och patienter ska få ett professionell bemötande.

3. Vilka fördelar ser du med att vara med i föreningen Ledarna inom Vård & Omsorg?

Jag får tillgång till bra redskap och stimulans för mitt ledarskap genom utbildningar och nätverk. Tillsammans kan vi påverka.