Fler nyheter
Vård & Omsorg 7 november 2023

Ansökan Mitt Framtida Ledarskap 2024

Nu erbjuder vi ännu en gång ledarskapsprogrammet Mitt Framtida Ledarskap till våra medlemmar i Ledarna inom Vård, Omsorg och Socialt arbete.

Grupp3-listning.jpg“Så glad och tacksam över att få varit en del i det gedigna ledarskapsprogram Ledarna genomfört denna vår. Jag kommer ut från programmet med nya kunskaper, insikter och inte minst givande utbyte av erfarenheter med andra kollegor inom min bransch.” Deltagare i Mitt Framtida Ledarskap våren 2023.

Medvetna ledare med god självkännedom skapar bäst resultat. Men vi vet att chefer inom vår bransch är chefer med olika förutsättningar. Därför har vi valt ett program med fast förankring i vardagen och tanken är att den ska ge utveckling av den egna chefsrollen. Ett program som riktar sig till chefer. Vi ger dig möjlighet att delta i ett program som ger dig:

 • Möjlighet till ett långsiktigt erfarenhetsutbyte
 • Möjlighet att lyfta fram och synliggöra ledarskapet
 • Bättre förutsättningar att verka som chef

Programmet sträcker sig över ca tre månader och omfattar tre moduler samt ett digitalt möte:

 • Emotionell intelligens och det inre ledarskapet, 18-19 mars 2024
  Hur ska du som chef bedriva ledarskap för att få hållbara medarbetare som bidrar till verksamhetsutveckling? Du som chef behöver också vara hållbar.
 • Digitalt coachande samtal 15 maj, 8.30-10.00 2024
 • Systemperspektiv på grupputveckling och ledarskap, 23-24 april 2024
  Att leda i förändring och med den komplexa omvärld vi lever i idag ställer krav på dig som chef. Du behöver coacha, hantera konflikter och samtidigt leda dina medarbetare in i framtiden.
 • Att leda förändring i komplexa organisationer, 28-29 maj 2024
  Ständig förändring i komplexa organisationer och vår omvärld, ställer stora krav på chefer. Hur kan du som chef förhålla dig till förändringar och de olika styrsystem som finns i din vardag?

Läs hela programmet här.

Vi sätter ihop en blandad grupp utifrån ålder och chefserfarenhet och med max 28 personer.

Utbildningen är kostnadsfri. Du som deltagare står själv för kostnaderna för resa och logi. Utbildningen ges i Stockholm på Ledarnas kontor, S:t Eriksgatan 26 vid Fridhemsplan.

Intresseanmälan

Du anmäler ditt intresse senast 18 december genom att svara på formuläret nedan. Du behöver logga in. Berätta lite om dig själv och motivera varför just du borde gå denna utbildning.

För frågor kring ledarskapsprogrammet är du välkommen att ta kontakt med:

Ledarna, foreningar@ledarna.se 
Styrelseledamot Eva-Marie Fellermark, eva-marie.fellermark@norrbotten.se 072-725 23 70

För att se formuläret nedan behöver du logga in som medlem i Ledarna inom Vård, Omsorg och Socialt arbete.