Om Ledarna inom Vård & Omsorg

Branschföreningen för chefer verksamma inom vård, omsorg och socialtjänsten.

Föreningen vänder sig till alla chefer inom kommun, region och privata aktörer som arbetar enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen), SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Ledarna inom Vård & Omsorg:

  • Stärker lusten till att var chef.
  • Ger chefer mod att driva förändringar, testa nya idéer och arbeta för nytänkande.
  • Ger kraft åt hela yrkeskåren och berättigar alla till en bra chef.

Föreningen ska enligt våra stadgar

  • Svara för medlemmarnas inflytande på Ledarnas representativa demokrati. 
  • Svara för medlemsinflytande på centrala avtalsförhandlingar via Ledarnas förhandlingsdelegationer.
  • Medverka i medlemsrekrytering.
  • Bevaka bransch- eller verksamhetsspecifika frågor.
  • Bilda opinion i bransch- eller i verksamhetsspecifika frågor.
  • Bedriva bransch- eller verksamhetsspecifika aktiviteter.

Ansökan om ekonomiskt bidrag

Som medlem i Ledarna inom Vård och omsorg har du möjlighet att söka bidrag för att kunna starta chefsnätverk. Läs mer och ansök.

Sociala medier

Följ oss på Linkedin – Ledarna inom Vård & Omsorg.
Följ oss även på Facebook – Ledarna inom Vård & Omsorg.