Om Ledarna inom Vård & Omsorg

Branschföreningen för chefer inom vård och omsorg i privat och offentlig sektor.

Föreningen Ledarna inom Vård & Omsorg bildades under 2011 då Ledarna fått ett ökat antal medlemmar inom sektorn vård och omsorg.

Föreningen vänder sig till alla chefer inom kommun, landsting och privata aktörer som arbetar inom lagstiftningarna HSL (Hälso- och sjukvårdslagen), SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Ledarna inom Vård & Omsorg:

  • Stärker lusten till att var chef.
  • Ger chefer mod att driva förändringar, testa nya idéer och arbeta för nytänkande.
  • Ger kraft åt hela yrkeskåren och berättigar alla till en bra chef.

Föreningen ska enligt våra stadgar

  • Svara för medlemmarnas inflytande på Ledarnas representativa demokrati. 
  • Svara för medlemsinflytande på centrala avtalsförhandlingar via Ledarnas förhandlingsdelegationer.
  • Medverka i medlemsrekrytering.
  • Bevaka bransch- eller verksamhetsspecifika frågor.
  • Bilda opinion i bransch- eller i verksamhetsspecifika frågor.
  • Bedriva bransch- eller verksamhetsspecifika aktiviteter.

Ansökan om ekonomisk bidrag

Som medlem i Ledarna inom Vård och omsorg har du möjlighet att söka bidrag för att kunna starta chefsnätverk. Läs mer och ansök.

Facebook 

Följ oss även på Facebook – Ledarna inom Vård & Omsorg.

Ordförande: Jenny Wibacke