Kom med förslag på vår verksamhet!

Det är genom dina och dina kollegors erfarenheter, engagemang och idéer som Ledarna inom Skogs- och Träindustrin kan vara en levande och medlemsnyttig förening.

Våra företrädare och andra representanter för ett femtiotal av delbranschernas ledande företag samlas i ett branschnätverk -Träfibern.

Vår förening följer vad som händer i branschen och försöker påverka utvecklingen av chefsrollen i en riktning som gynnar våra medlemmar. Detta gör vi genom att arbeta med våra avtal i våra branscher och ett långsiktigt hållbart ledarskap.

Du som medlem kan påverka i Ledarna genom att skriva ett förslag/ motion via ombud eller via direkt förslag till styrelsen.

Du kan motionera fram till den 25 augusti 2021.
Styrelsen kommer att behandla din motion på föreningsstämman den 30 september.

Logga in för att ta fram motionsformuläret