Vill du vara med och påverka?

Det är genom dina och dina kollegors erfarenheter, engagemang och idéer som Ledarna inom Skogs- och Träindustrin kan vara en levande och medlemsnyttig förening.

Nu söker vi inför stämman i höst intresserade medlemmar som vill vara delaktiga i vårt styrelsearbete. Du kan nominera dig själv eller annan medlem. Om du nominerar annan behöver den personen vara vidtalad och vara medlem.

På stämman kommer vi att välja:

  • Ordförande
  • 2  ledamöter
  • 2 suppleanter
  • 1 revisor
  • 1 s revisorsuppleant
  • 3 stycken valberedning

Samliga uppdrag har en mandatperiod på 4 år.

Har du frågor kan du kontakta sammankallande Ove Johanzon i valberedningen på ove.johanzon@sodra.com.

Vi behöver din nominering senast den 5 augusti.

Nominera nedan, berätta gärna lite om dig själv, vad du tror att du kan bidra med samt uppge vilket uppdrag i styrelsen du är intresserad av.

Du kan självklart nominera någon annan. Personen ska vara medlem och vara tillfrågad.

Logga in för att ta fram nomineringsformuläret