Kallelse till föreningsstämma 26-27 september i Stockholm

Föreningens företrädare kallas till föreningsstämma den 26-27 september i Stockholm

Varmt välkommen till vår mellanstämma, branschdag och träfiber den 26-27 september i Stockholm.

Under dagarna kommer vi ha vår stämma där vi tar beslut om föreningens framtida verksamhet. Vi kommer också ha en branschdag - Från skog till hållbar produkt, där vi kommer att prata om skogsnäringens bidrag och på vilket sätt den kan hjälpa till att förbättra vårt klimat. Magnus Berg från Skogsindustrierna berättar om deras arbete kring hållbarhet och ger en helhet av deras arbete. Henrik Challis som är moderator under eftermiddagen kommer att leda samtalet och ta frågan vidare – för vad innebär det för dig som chef, i ditt dagliga arbete? De flesta inom skogsnäringen har frågan på agendan – att ställa om produktion och arbetssätt så det blir mer cirkulärt och för att uppnå de globala hållbarhetsmålen till 2030.

henrik_magnus_1536_1152px.jpg

Henrik Challis, moderator för dagen och Magnus Berg, Skogsindustrierna (foto Björn Leijon)

Annika Hage Nederström Avtals- & Branschansvarig på Ledarna kommer att informera om hur vi jobbar med kommande avtalsrörelse och vilka arbetsgrupper som det arbetats med under avtalsperioden.

Tid & Plats
Den 26-27 september med start klockan 13.00 och avslut den 27 september med lunch klockan 12.00.

Hotellrum är bokat för alla deltagare. Föreningen står för dina rese och logi kostnader. Förtroendemannalagen gäller.

Anmälan
Aktiviteten är kostnadsfri, förtroendemannalagen gäller. Endast för företrädare.  Anmälan gör du här!

Till vår branschdag - Från skog till hållbar produkt- bjuds alla föreningens medlemmar in. Vill du ta med en kollega som ännu inte är medlem så går det bra till en kostnad av 500 kronor. Anmälan görs här!