Klimatsmart ledarskap - hur då? 26-27 november

Medvetna ledare skapar bättre resultat. Vi vet att chefer inom vår bransch har olika förutsättningar. Vi erbjuder därför våra medlemmar en dag kring där vi utforskar hur du som chef kan leda klimatsmart. En dag som är väl förankrad i vardagen.

Idag ligger hållbarhets- och klimatmål högt på agendan och vi som chefer har en nyckelroll i den omställning vi står mitt i.

Tid & Plats

Den 26-27 november, genomförs digitalt.

Utbildningen är förlagd mellan kl 9-17 dag 1 och 9-11 dag 2.

Du som anmäler dig får en bekräftelse med länk och ytterligare information inför uppstart.

Henrik Challis och Lucas Grind är processledare under dagen. Båda har en bred erfarenhet av ledarskaps- och organisationsutveckling.

Axplock av innehållet

Hållbar chef - vad är det?
Hur skapar jag som chef delaktighet i hållbarhetsarbetet?
Vilka nycklar finns till omställning?

Anmälan

Antalet platser är begränsat och vi förbehåller oss rätten att göra ett urval av anmälningarna så att vi får en blandad grupp. För att kunna delta måste du vara verksam som chef/ledare. Aktiviteten är kostnadsfri. Du anmäler dig här! Kom ihåg att logga in för att kunna anmäla dig.