Fler nyheter
Skogs- och Träindustrin 5 april 2016

Aktuellt våren 2016

Just nu pågår en hel del saker inom din branschförening Ledarna inom Skogs och Träindustrin.

Vi har sedan tidigare beslutat att vi ska besöka ett antal arbetsplatser och klubbar och detta arbete fortsätter nu under 2016. I april kommer vi att besöka Billerud i Karlsborg, högt upp i norra Sverige, och i höst besöker vi Södra på Värö Bruk.

Responsen från våra träffarna har varit mycket bra. Vi får tillfälle att träffa och samtala med medlemmar och representanter från arbetsgivaren vid dessa möten. I samband med dessa träffar hålls även våra ordinarie styrelsemöten.

Ledarnas kongress

En annan stor händelse är Ledarnas kongress som hålls den 25-26 maj i Stockholm. Många intressanta motioner har inkommit och vid kongressen startar även arbetet med en ny förbundspolitiskt plattform, Idé och Framtid, som ska leda oss vidare in i 2018 och framåt.

Nyheter

Under hösten 2016 kommer styrelsen att göra klart planerna för 2017. Har du förslag på arbetsplatser som du vill att vi ska besöka? Eller har du en viktigt fråga som du vill diskutera i föreningen. Kontaka oss gärna.

Förutom detta arbetar vi vidare med att hålla ett nätverk för företrädare, Träfibern, som nu har haft återkommande träffar. Styrelsen har även utsett delegater till avtalsdelegationerna, som jobbat med att rådgöra med avtalsenheten på Ledarna. I maj månad deltar vi på Ledarnas A-kassas stämma.

Verksamheten 2016

Januari Branschgruppsmöte, Förbundsråd
Februari Styrelsemöte
Mars Träfiber – nätverk för företrädare
April Besök hos Billerud Karlsborg, Styrelsemöte
Maj Ledarnas Kongress 2016
Juni Styrelsemöte
September           Besök hos Södra Värö Bruk, Styrelsemöte
Oktober Verksamhetsplanering
December Styrelsemöte

Schemat uppdateras löpande.

Vi jobbar vidare med vår vision – Vi arbetar för ett hållbart ledarskap.

Hälsar              
Anders Grahn, ordförande Ledarna Skogs & Träindustrin