Årsmöte Teknik & Motor Väst

Välkommen till Teknik & Motor avd Väst årsmöte 28 februari

Information

Arrangör: Arrangeras av Teknik & Motor avdelning Väst
Omfattning: Ca 1 timme
Öppen för: Medlemmar i branschf√∂reningen Teknik & Motor
Bra att veta: Genomförs digitalt
Kontaktperson: Peter Storm, ordförande
Kostnad: Kostnadsfritt.

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Dagordningens godkännande

§ 3 Val av två protokolljusterare

§ 4 Val av mötesfunktionärer

a) Ordförande för mötet

b) Sekreterare för mötet

§ 5 Rapporter

§ 6 Verksamhetsberättelse för år 2023

§ 7 Val av Styrelseledamöter på två år

§ 8 Val av valberedning

§ 9 Verksamhetsplan för 2024-25

Genomgång av T & M Väst inriktning och vad vi gör?

§10 Avslutning

 

Datum, tid och plats

Digitalt
28 februari 2024 klockan 16.00-17.00
Sista anmälningsdag 23 februari 2024

Sista anmälningsdag har passerat, anmälan är stängd