Nätverksträff för företrädare i avdelning Väst

Vi i styrelsen Teknik och Motor avdelning Väst har tagit beslutet att ha en träff i slutet av september (30 sep- 1 okt.) utifrån ett pandemi läge, genom att vi fick ställa in nätverksträffen i våras.

Nu har du möjligheten att träffa andra företrädare och få en inblick i vad de gör på hemmaplan. Som du kan se på programmet så kommer det att bli mycket intressanta föreläsningar/kunskapsutbyten.

Thomas Haglund från Ledarna kommer att föreläsa/utbilda oss i medbestämmandelagen samt avtalsinformation för 2021.

Thomas kommer att ta upp intressanta händelser som han vill dela med sig ifrån sin arbetsvardag. Här kommer vi också att ta upp frågor runt LAS. Fundera också över egna ärenden som du själv har haft erfarenhet av.

Nina Åkervall och Lars Rosenlind från Ledarna kommer att berätta om arbetsmiljö och hållbara chefer ut ifrån chefens/ledarens egen arbetssituation.

Det kommer att bli grupparbeten runt ämnena ovan.

Tid & Plats

Den 30 september från klockan 9.30 till den 1 oktober klockan 13.00 på Bohusgården i Uddevalla.

Förtroendemannalagen gäller. Föreningen står för dina eventuella resekostnader, förlorad arbetsförtjänst samt logi och förtäring.

Läs mer och anmäl dig!