Nominera till Medieledarnas styrelse

Vem vill du ska vara med och påverka verksamheten och utvecklingen av Medieledarna i framtiden?

Nu har du möjlighet att nominera kandidater till uppdrag i Medieledarnas styrelse samt revisorer inför årsmötet den 14 november 2022 i Stockholm. 
Mandatperioden är på två år.

Den som blir nominerad ska vara medlem, vidtalad och tackat ja till nomineringen. Du kan även nominera dig själv. Vi vill ha din nominering senast 1 september. 

Du kommer efter nomineringstiden gått ut bli kontaktad av valberedningen.
Förslaget till ny styrelse kommer att presenteras på webben i handlingarna två veckor innan årsmötet.

Har du frågor om styrelsearbetet kan du kontakta valberedningens ordförande Christina Johannesson på mail christina.johannesson@svt.se

Jag vill nominera

Den nominerade är vidtalad *
Uppdrag

Mina uppgifter