Nominera till Medieledarnas styrelse

Vem vill du ska vara med och påverka verksamheten och utvecklingen av Medieledarna i framtiden?

Nu har du möjlighet att nominera kandidater till Medieledarnas styrelse, valberedning,revisorer inför årsmötet den 23 november i Stockholm. 

Den som blir nominerad ska vara medlem, vidtalad och tackat ja till nomineringen. Du kan även nominera dig själv. Vi vill ha din nominering senast 1 september. 

Du kommer efter nomineringstiden gått ut bli kontaktad av valberedningen.
Förslaget till ny styrelse kommer att presenteras på webben i handlingarna två veckor innan årsmötet.

Har du frågor om styrelsearbetet kan du kontakta valberedningens ordförande Mona Johansson på mail mona.d.johansson@gmail.com

Jag vill nominera

Den nominerade är vidtalad *

Mina uppgifter