Andreas Miller

Kanalchef Sveriges Radio Stockholm.

Varit chef i drygt 16 år inom public service. I min roll har jag sett betydelsen av nätverk och mötesplatser där jag som chef kan få prata om mina specifika frågor.

Medieledarna är en branschförening som har Ett tydligt fokus och det är mediechefens utveckling och behov. Jag vill fortsätta jobba för att skapa mervärde för Dig som medlem dels genom vårt branschspecifika utbud men också i att vara med och utveckla Ledarna genom dess demokratiska struktur. Jag kandiderar därför till Medieledarnas styrelse för ytterligare en period.