Björn Hygstedt

Kommunikationschef på Svenska Dagbladet.

Med 40 år i mediebranschen besitter jag seniora möjligheter att sätta den rusande utvecklingen i perspektiv – från blytyper till algoritmer.

De snabbt förändrade förutsättningarna ställer nya krav på ledare och organisationer. Som att vilja pröva nytt och hitta egna lösningar, som att vara lyhörd och ge medarbetare kreativt svängrum – och att våga misslyckas. Det är bättre att falla framåt än att stå stilla.

Och allra bäst är om Sveriges medieledare kan inspirera varandra att axla detta mod.