Löneseminarium

Det nya mediechefsavtalet – vad innebär det för dig?

Välkommen på löneseminarium 13 mars

I juni 2015 tecknade Ledarna/Medieledarna ett kollektivavtal för sina medlemmar inom mediebranschen med ett tydligt chefsfokus. Avtalet är direkt anpassat för dig som chef och anses vara ett av de mer moderna kollektivavtalen med många möjligheter till utveckling för dig som chef och ledare. 

Under seminariet kommer vi att informera om avtalets huvudpunkter och vad det innebär för dig.

Vi kommer också att informera om Medieledarnas verksamhet och om Ledarnas syn på lönebildning, där din prestation kopplas samman med verksamhetens grundläggande värdegrund och affärsidé.
Medieledarna har som uppgift att se till att Ledarnas service är anpassad för din vardag som chef, men vi garanterar också att du i vår en turbulenta mediebransch får det absolut bästa individuella stödet av experter inom arbetsrätt, coachning och avtalsfrågor.

Medverkande:

• Irena Franzén, avtals- och branschsansvarig för mediebranschen på Ledarna.
• Anders Bergqvist, avtalsansvarig på Medieföretagen.
• Susanna Skarrie och Johan Lindén från Ledarnas branschförening Medieledarna

Ta gärna med dig en chefskollega som ännu inte är medlem.Uppge namn, befattning, mail och telefonnummer på din chefskollega i anmälan.  

Medlemmar inom public service-företagen som inte har möjlighet att delta på mötet i Stockholm kan följa seminariet via länk. 

Varmt välkommen

Susanna Skarrie
ordförande Medieledarna