Medlemsundersökning - digitalt arbetssätt

Vi har mer och mer gått över till digitala arbetssätt och vill höra våra medlemmars åsikter om detta och lite andra generella frågor om ditt engagemang och vardag. SSF-nytt kommer ut i digital form via e-postmeddelande och på vår hemsida. Stämmohandlingarna som tidigare varit en pärm men kommer idag som länkar till hemsidan i ett mail till deltagarna. Här har du möjlighet att ge styrelsen din åsikt om hur detta fungerar för dig som medlem.

Medlemsundersökning

0 10
4. Vad tycker du är viktigast för dig som medlem i SSF Ledarna? (kryssa för det som för dig är de viktigaste delarna)
0 10
6. Denna fråga riktar sig till dig som är stämmoombud: Istället för en fysisk stämmopärm skickades i år ett mail med kallelse till stämman och en länk till alla handlingar på en låst del av Ledarnas hemsida som bara deltagarna har tillgång till. Hur har det fungerat för dig?