Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 8 juni 2018

Hett

Det är mycket som är hett nu. Vi kan böja med vädret som är mycket hett. En lång period med varmt och torrt väder ställer nu till med problem för skogsbruket.
Björn Karlsson, ordförande

Hettan ute i skogen överstiger alla gränsvärden och vi tvingas att jobba nattetid för att överhuvudtaget kunna avverka. Ni som tar besluten har ett stort ansvar. Tankarna går tillbaks till den stora branden i Västmanland.

Åtgärderna kan äventyra försörjning av skogsindustrin så vi får hoppas på ett normalare väder.

Hett är det även för hela skogsbruket. Den höga efterfrågan jag tog upp i förra numret håller i sig och till och med ökar. Avsalumassapriset fortsätter uppåt. I dag är det över 1200$/ton. Efterfrågan på sågade trävaror är så högt att alla inte kan få sina varor de har beställt. Fortsatt bra efterfrågan i Europa och USA. 

Det som inte är lika hett är att jobba som maskinförare eller timmerbilsförare. Nattarbete lockar inte, relativt låga löner lockar inte. Har vi ett systemfel här? Har vi pressat ägarna till entreprenadföretagen och åkerierna för hårt? Skogsbruket bör nog tänka till och fundera på hur vi skall få lönsamhet i de olika arbetsgrupperna som är livsviktiga för skogsindustrin.

För oss tjänstemän är det en likartad utveckling om än inte lika tydlig ännu. Vi ser att vi inte fyller upp utbildnings­platserna. Vi ser att alla som söker kommer in utan att alla platser fylls upp. Hur blir det då med urvalet när vi skall anställa kollegor? Finns det nog med anställningsbara kollegor? Min uppfattning att HR på våra företag måste ta detta på fullt allvar och tillsammans med våra utbildningsplatser skapar en förutsättning för att först få utbildningen så intressant att alla platser fylls upp.

Hett var det också i Malmö den 29–31 maj. Då tänker jag inte bara på vädret. Under den tiden höll Ledarna sin Kongress. Numera håller Ledarna kongress vart annat år, men val håller man bara vart fjärde år. I år var det lite speciellt. Vi skulle välja en ny Förbundsordförande. Detta händer inte så ofta, två gånger på 32 år.

För 32 år sedan valdes Björn Bergman till ordförande då i SALF. För 12 år sedan valdes Annika Elias till ordförande i Ledarna. Nu var det dags igen. Många kände sig kallade men Valutskottet hade en klar bild av vem som skulle axla Annikas mantel. Efter många intervjuer och interna samtal föreslog Valutskottet Andreas Miller som kommer som ordförande i Medialedarna och en anställning på Sveriges Radio. Andreas valdes med en övertygande majoritet.

Personligen är jag övertygad om att vi valt rätt ordförande. Andreas har en klar och tydlig inriktning på sitt ledarskap. Ledarna skall utgå från medlemmarna och det känns tryggt.

Årets Kongress var en riktigt bra Kongress. Besluten fattades i samsyn. Hela Valutskottets förslag antogs, alla motioner som styrelsen bearbetat gick styrelsens väg. Jag tror att samtliga delegater kunde åka hem från Malmö med en bra känsla inför kommande arbete. 

Hett vore inte helt fel på Midsommar till sillen, potatisen och lilla nubben. Jag har midsommar som favorithögtid naturligtvis i hård konkurrens med de övriga.

Björn Karlsson, Ordförande SSF