Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 19 oktober 2021

Inbjudan till SSFs stämma 3 december

Den 3 december har föreningen SSF föreningsstämma i Stockholm.

Följande gäller enligt SSFs stadgar

§ 8:1 Styrelsen meddelar plats och tid för stämman
6 månader före, 2021-06-02.

§ 9:1 Valberedning anmäld till styrelsen, som utser
sammankallad 4 månader före, 2021-08-02.

§ 7:4 Klubbar meddelar ombud och suppleanter till styrelsen 2 månader före, 2021-10-02.

§ 8:4 Motioner ska vara styrelsen tillhanda 2 månader före, 2021-10-02.

§ 9:2 Valberedning förslag till styrelsen 45 dagar före, 2021-10-19.

§ 8:3 Kallelse till ombud 1 månad före, 2021-11-02.

Det är hög tid att anmäla ombud och ersättare till stämman!

Valberedning

SSFs-klubbar, fyra ledamöter; Ledamot

SCA tar kontakt med Norra Skog, Ej anmäld

SSF klubb Sverige tar kontakt med Sveaskog och Vida Skog, Erik Karlsson, Hylte

Södra tar kontakt med Skogssällskapet, Mellanskog, Holmen skog och Rundvirke, Anders Englund, Arbrå

Stora Enso tar kontakt med Biometria och BillerudKorsnäs. Peter Dahlbom, Rättvik

Peter Dahlbom är sammankallande.