Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 8 juni 2018

Ledarnas Akassa

Ledarnas A-kassa höll sin stämma i mitten av maj. Trots namnet är Ledarnas A-kassa helt fristående från Ledarna. Kan vara lite svårt att förstå för oss utomstående då vi ser samma namn här som i Ledarna centralt.

Ordförande i Ledarnas A-kassa är Håkan Blomquist. Håkan har varit en av förbundsstyrelsens representanter men från och med årets Kongress koncentrerar Håkan sig på Ledarnas A-kassa.

Årets stämma var lika odramatisk som de senaste. Avgiften beslutades att vara oförändrad trots att bokslutet även i år visar på ett underskott. Förklaringen till detta är det finns relativt stora tillgångar inom A-kassan.

Björn Karlsson