Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 8 juni 2018

Nordic Forester 2018

Vår samverkan med kollegorna i norden rör: kunskapsutbyte, löner, arbetsvillkor, näringspolitik och skogsutbildning. I år var det SSFs tur att stå värd för Nordic Forester. Vi arrangerade ett möte i svenska skogsindustrins vagga; Sundsvall.

Förutom Besök på SCA Tunadal och det toppmoderna sågverket, upplevde vi också redovisningar där man kan konstatera att våra respektive länder regeringar är olika skogsvänliga.

Lite axplock från utbytet:
I Finland har skogsbruket en nära och bra relation och samsyn med sittande regering. Det går fem sökande på varje skogshögskoleplats. Skogen är attraktiv som arbetsgivare.


I Sverige är det annorlunda. Skogspolitiken blöder och skolorna får nätt och jämt ihop elever med skog som andrahandsval. Trycket är högt på de som jobbar. Personalförsörjningen är svag i många delar av värdekedjan. Brist på timmerbilschaufförer är redan ett faktum. Konjunkturen är samtidigt god.


Danmark har ökande efterfrågan på ekosystemtjänster från skogen och landskapsingenjörer och skogliga samhälls­planerare ökar i antal. Lönerna är höga, men då förväntas man spara ihop sin pension i egen regi.


I fjolårets lönerörelse tog finnarna krafttag i det så kallade konkurrenspaketet, som ska få landet på fötter. Våra branschkollegor i öster fick 0.6 % i löneökningar men ”fick bjuda på tre semesterdagar”.
Samarbetet fortsätter inom NF och nästa år står Danmark värd för mötet.
Mårten Gustafsson