Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 17 juni 2021

ORDFÖRANDEN HAR ORDET det går bra nu!

Idag kan man beskriva skogsnäringen med några rader från Magnus Ugglas låt -Det går bra nu.

”Pengar rullar in, det går bra nu, det går bra nu Det går bra nu, det går bra nu, det går bra nu”

Det är inte ofta att både massa och sågverken har högtryck samtidigt men nu är det så. Priset på timmer är stigande och det verkar som största höjningarna finns i Baltikum. Idag är grantimmer priset mellan 110-135 Euro fritt industri. Lyssnar man med sågverken verkar det som de väntar ytterligare höjningar till hösten.
Hur påverkar det oss. Förhoppningsvis en trygg anställning och lite i ladorna för kommande tider. Samtidigt en ökad arbetsbelastning och tryck på att leverera. Ingen vill ju ha en stillastående industri när efterfrågan är på max.

Samtidigt som vi lever i en högkonjunktur i skogen hårdnar klimatet för skogsägare och brukare av skogen. Fler och fler grupper anser sig ha rätt till skogen och hur den brukas.

I Estland drabbades vi av EU:s fågeldirektiv. Plötsligt tolkades direktivet så att det var förbjudet att avverka under häckningstiden. Avverkningen avbröts med ett vite på 5 000 € om vi fortsatte.

Vi har samma fågeldirektiv i Sverige så håll i hatten. Fundera på hur vi skulle klara det. Stopp i tre månader.


Nu fick vi ett meddelande att Miljöministeriet i Tallinn meddelade att myndigheten inte skulle tolka direktivet på ett nytt sätt. Vad som händer nästa år vet vi inte. Tyvärr är detta bara en sak som kan försvåra vårt arbete i skogen. Precis före vi gick ut med SSF-Nytt kom beskedet att FHM förlänger de allmänna råden till den 30 september. SSF kommer att följa FHM:s råd och vi tvingas därför ännu en gång flytta stämman till den 3 december. Vi är fullt medvetna om att detta ställer till det då julen ligger nära och många är bokade till annat.

Skulle det mot förmodan inte gå att genomföra den 3 december kommer vi att kalla till en digital stämma. Nytt för denna gång är att vi dagen före stämman håller vi ordförandekonferensen Skogsbrynet. 2020 höll vi Skogsbrynet digitalt och nu satsar vi på ett fysiskt Skogsbryn. Skogsbrynet för mig är rösten från verkligheten. Här träffas alla ordförande i klubbarna och vi byta erfarenheter från olika situationer.
I takt med att Sverige öppnas kommer saker att prövas. Skall vi fortsätta att jobba hemifrån eller skall vi tillbaka i gamla spår. Här är tron olika beroende på vem man frågar. Kollegorna i ST skog tror att arbetsgivaren förutsätter att andelen som jobbar hemifrån kommer fortsatt att vara hög. Man har på vissa kontor minskat antal arbetsplatser med 50 %.

Personligen har jag svårt att tro på den utvecklingen. Många av oss har gått den andra vägen, från hemmakontor till gemensamma kontor. Diskussion om ersättning för arbetsplats i hemmet skulle komma direkt.Har vi plats hemma. En kort tid för att hålla sig frisk har gått bra men sedan.

Nu går vi snabbt mot Midsommar och semester. En bra tid på året. I år skall också följa vårt landslag i Fotbolls-EM. Stora stunder för oss som är intresserade.

Jag önskar er alla en bra sommar och en trevlig ledighet när den kommer.

Björn Karlsson, Ordförande SSF