Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 26 juni 2019

Ordföranden har ordet

VACKERT - När jag skriver detta är jag just åter från en resa till Schweiz och årsmötet inom UEF. I år var vi 15 nationer och 17 organisationer som träffades i den lilla staden Maienfeld.

Det blir en liten annan agenda när man diskuterar skogliga frågor. Skogen i området ses mer som ett skydd för befolkningen än som en ekonomisk resurs.1536x1152_3.jpg

Björn Karlsson, ordförande SSF.

Ordet skyddsskog skall läsas som att skogen skyddar från erosion, laviner och vatten. För att detta skall kunna uppnås måste skogen skötas. En utförligare beskrivning kommer Thomas Esbjörnsson att berätta om.

 

Ledarna

Följetongen om Ledarna har nu förhoppningsvis kommet fram till slutpunkten. Vi fick del av KPMG:s rapport och i den konstaterade revisorerna att styrning och kontroll var två punkter som den dåvarande ledningen totalt missat. Vår tidigare VD Per Hedelin och även vår förra Förbundsordförande Annika Elias fick stark kritik för sitt handlande.

Kontrollen av de ekonomiska oegentligheterna som vi kunde läsa om i Aftonbladet var undermålig. KPMG tittade igenom ett antal områden och kom med förbättringsförslag på flera av dessa.

De gick igenom sex olika resor och konferenser som genomförts under de senaste sex åren. Här konstaterades att endast en av dessa följt reglementet när det gäller konferenser och studieresor. KPMG har varit noggranna och då anmärkt på allt som avviker mot lagen.

Granskningen kommer att leda till skatterättsliga konsekvenser där deltagarna får rätta till sina deklarationer och beskattas för de delar som inte uppfyller kraven.

En annan del som revisorerna var kritiska till var hur informationen gått från ordförande och VD till övriga styrelseledamöter. Transparans är inte ett ord man kan använda här utan information om kostnader och dyligt har varit i stort sett obefintlig.

Efter revisorernas rapport har nuvarande ledning tillsammans med våra revisorer PwC gått igenom rapporten och tagit fram en handlingsplan för att kunna starta om arbetet och undvika att detta kan uppretas.

I en sådan här soppa är det nog många som har en del att lära sig. Att sitta i en styrelse innebär att man har ett eget ansvar för att ha koll på vad som händer. Får man ingen information är det naturligtvis svårt att ta ställning.

Enligt rapporten från KPMG har Ledarna styrts från ordförande och VD. Rapporten ger inget svar på varför det varit så. Ingen av de ovan nämnda har inte heller önskat att kommentera några av de punkter de anklagas för.

I en tidigare ledare hade jag uppe hur vi går vidare. I samråd med övriga ordförande inom Ledarna var vi efter en lång diskussion eniga om att låta ordförande Andreas Miller gå vidare och återföra förtroendet för Ledarna igen.

Andreas var ju trots allt den person som ifrågasatte detta och har hela tiden haft en klar inställning till hur det skall lösas.

2020 är nästa gång vi har en kongress. Då kommer frågan att prövas och hur resultatet är efter 1,5 år av internt arbete.

 

Sommar

Vi närmar oss den tiden då de flesta av oss tar lite ledigt och laddar batterierna. Jag hoppas att alla har möjlighet att kunna ta tid och koppla av. I SSF laddar vi Skogsbrynet i september. Det kommer snart en första blänkare och jag hoppas att alla ordförande har tid att komma med. Vi har en hel del saker att diskutera inte minst ämnet Ledarna.

 

Önskar en Glad Midsommar och trevlig semester

Björn Karlsson, Ordförande SSF