Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 19 december 2022

Presentation av Mardjan Dubois

Ny avtals- och branschansvarig på Ledarna är Mardjan Dubois. Jag har en gedigen bakgrund som förhandlare och mycket god erfarenhet av centrala och lokala tvisteförhandlingar, kollektivavtalsförhandlingar, lön- och allmänna anställningsvillkor samt kollektiva försäkringar inom privat och offentlig sektor.

Under åren har jag förhandlat fram kollektivavtal och fördjupat mig i villkor och branschfrågor inom många olika områden som bygg, telekom, energi, livsmedel, vård och skola. Det ska bli så intressant att sätta mig i villkor- och branschfrågor när det gäller Skogsbruk och de närliggande verksamheter.

Min bakgrund som civilingenjör har hjälpt mig att sätta mig snabbt i nya situationer, analysera och hitta nya lösningar. Under åren har byggt upp kunskap inom arbetsrätt, företagsekonomi och internationellt samarbete.

Förutom avtals- och branschansvar för SSF och Gröna arbetsgivare, hanterar jag även kommun och regioner, Sobona samt det statliga området.

Jag ser framemot att lära mig mer om branschfrågor i samarbete med föreningen och inleda avtalsförhandlingar med Gröna arbetsgivare.

Varma hälsningar, Mardjan Dubois