Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 17 oktober 2019

Referensgrupp – tillsammans med Gröna arbetsgivare

SSF Ledarnas påverkan på kommande avtal med arbetsgivarna fortsätter. Vi är med och påverkar hur det blir att arbeta i skogsbranschen i framtiden.

Det är inte bara lönenivåer, semester och kollektivavtal som ska förhandlas.

Vi tror att framtida mervärden ligger i gott arbetsklimat och en sund kultur på arbetsplatsen. Branschen ska ta tag i Macho- och tystnadskultur, och skapa normer som är mer inkluderande och tar vara på kompetens som man nu går miste om.

Hur man når dit är inte enkelt, men definitivt ingen omöjlighet. Tillsammans med arbetsgivarsidan synliggör vi exempel på god kultur och normer.

Målet är att skapa ett bättre arbetsklimat, bli attraktivare som arbetsgivare och skapa ökad lönsamhet. Det gynnar vår kompetensförsörjning, driver verksamheten framåt och skapar trygghet på arbetsplatsen.

Vi är en bit på vägen, håll er upp­daterade hur det framskrider i SSF nytt!

Rikard Hansson