Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 14 december 2021

Skogsbrynet 2021

Årets Skogsbrynet­konferens 2–3/12 blev denna gång änt­ligen fysisk och Teamsfri för deltagarna. Detta traditionella klubbordförande/företrädare möte var dessutom hållbarhetsmässigt och reseeffektivt förlagt till Scandic Star Hotel i Sollen­tuna, 5 minuter från pendelsta­tionen mitt emellan Stockholm och Arlanda och i direkt sam­ band med SSFs styrelsemöte samt föreningsstämma.

Träffen startade efter lunch i den svala hotellrestaurangen, man hade ombyggnad av värmesystemet lite oturligt nu under förvinterns första köldknäpp, men uppe på konferensvåning 8 var det varmt och inbjudande.

Avgående ordförande Björn Karlsson öppnade mötet för sista gången och vi inledde därefter med att Jessika Nordin, Hållbarhetsansvarig Södra Skog deltog via Teams. Hon höll en mycket bra presentation om den mediadebatt som pågår just nu om Svenskt Skogsbruk och hur hållbart det är o.s.v. och hade också väldigt bra svar på de frågeställningar som just nu florerar.

Därefter drogs i korta drag, dagsläget ute på klubbarnas av företagsrepresentanterna. Allt från pandemihantering, inkörningsproblem med digitala system, krånglande personalchefer (s.k. HR), ekonomiska resultat till personalomsättning ventilerades.

Sedan vidtog information om rekryteringsarbetet av nya medlemmar i vår krympande förening, medlemsantalet har nu sjunkit under 1000-strecket och både riktade insatser på högskoleutbildningarna samt utsedda rekryteringsansvariga på de lokala klubbarna krävs för att vända trenden.

Efter pandemin – när den någon gång tar slut – så verkade de flesta vara överens om att flexibiliteten att jobba hemifrån kommer finnas kvar och att arbetsgivarna på lite olika sätt försökt assistera med att tillhandahålla teknik och viss kontorsutrustning i olika former. Däremot verkar ingen som har en kontorsarbetsplats få någon ekonomisk ersättning för hemmakontoret. De som har hemmet som tjänsteställe får en månadsersättning på 1600–1700 kr/månad samt beskattning på det. Vi hann också med punkten om tjänstebilsfrågan och genomgång av de bilpolicies som finns i företagen och de stigande kostnaderna för förmånsbilarna som hamnar hos föraren påpekades. De flesta kan nu välja hybrid- eller elbilar men det varierar en del om var, hur och till vilken kostnad som laddning av elbilar sker.

Nu var det dags för avrundning av dagen med ett välsmakande julbord på anrika Edsbacka krog.

Fredag morgon fortsatte mötet med ett spännande filmklipp på hur en obeväpnad skogsman pedagogiskt visar hur man ska stå still och prata lugnande med den brunbjörn som gör vrålande utfall bara tio meter bort. Flera av församlingens jägare var eniga om att det skulle mycket till - även med vapen i hand - att vara så sansad i ett björnmöte. Rädslan för viltattack (även nu varg i flock) finns framför allt hos planerare i norra Dalarna ochVäster- och Norrbottens inland. En lösning kan vara att föra väsen när man rör sig i skogen, pinglor, eller att jobba i par. Avslutningsvis diskuterades hur lönesättning enligt Ledaravtalet sker i praktiken, problematiken med ”märket”-fixeringen hos arbetsgivaren, ”klättrings/lönejusterings- peng”, att rådande högkonjunktur borde synas i lönesättning och att dagens personal (HR)-chefer är på företagsledningens sida och tappat fokus på stöttning av medarbetarna. Web ansvarige Yvonne Hedman Nordlander uppmanade de klubbar som låg efter med inrapportering av årets lönestatistik i SSF-sfären att komplettera detta till henne snarast. Slutligen kunde vi notera att det lokala samarbetet med andra fackliga organisationer i vardagen fungerar bra hos de flesta.

Detta Skogsbryn avslutades med hotellunch innan SSFs förenings- stämma vidtog.

Bengt Furenäs, Skogssällskapets Skogstjänstemannaklubb