Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 21 mars 2018

Skogspolitiken fortsätter att utmana det moderna skogsbruket

Först timmerförordningen och artskyddsförordningen, sen LULUCF och talloljan. Parallellt kör Skogsstyrelsen en översyn av skogsvårdslagen med idéer om ökad nyckelbiotopsinventering och införande av allmän talerätt vid slutavverkning.

Arenan för skogsbruk minskar. För all del har många förslag gått  skogsbrukarens väg. Så långt. Vårens skogsämne i Bryssel är ”cascading”! Det innebär i korthet att man helst ser att träfibern används flera gånger innan den slutligen förbränns, komposteras eller läggs på deponi.

Ambitionerna är ännu att stimulera gott beteende med medel, inom befintlig lagstiftning i respektive land. Å andra sidan ser man det som en av nycklarna till att uppfylla ”Parisavtalet” med minskad koldioxid. Vi får väl se!!
Vi ser ju helst att vi får låta marknaden och skogsbrukaren bestämma om
stocken sågas, kokas eller eldas. SSF finns med vid förhandlingsbordet i förarbetet genom UEF. Lite udda kändes det att sitta som skogsinspektor i Bryssel och tala engelska vid runda bordet.


Mårten Gustafsson