Engagera dig i Techledarna/Get involved in Techledarna

Engagera dig i Techledarna

Vi söker dig som vill engagera dig i och vara med och utveckla vår unga förening. Techledarna representerar ca 3500 chefer och ledare i digitala branscher, och disponerar en budget på uppemot 1 miljon kr per år som skall användas för att gynna våra medlemmars intressen.

Den 10 april har vi föreningsstämma. Den äger rum på Kulturhuset i stockholm. Vi kommer då att välja styrelse, revisorer och valberedning.

Vi söker dig som kan vara intresserad av att sitta i styrelsen och planera vår verksamhet, men också dig som vill vara med och hjälpa våra medlemmar att mötas på andra sätt. Det kan ske genom event eller digitala kanaler – vi är öppna för alla förslag!

Anmäl vad du är intresserad av nedan – anmälningar är på inget sätt bindande.

Vill du nominera någon annan så måste den personen vara medlem, tillfrågad och medveten om att personuppgifter lämnas.

Get involved in Techledarna

We are looking for members who want to get involved and help develop our young association. Techledarna represents approximately 3,500 managers and leaders across a range of digital industries in Sweden, and we manage a budget of up to SEK 1 million per year for the benefit of our members' interests.

On April 10, we will have our Annual General Meeting, where we will elect the board, auditors and election committee for the coming year. It will take place at Kulturhuset in Stockholm.

We are looking for new board members who want to plan and execute our activities, as well as members who want to network and help our members meet in different ways. This can be done through events or digital channels – we are open to all suggestions!

Please register below what you are interested in – applications are not binding.

If you want to nominate another member, please note that the person has to be asked and aware of that personal data is provided.

Logga in för att nominera/Log in to nominate