Checklista för uppdragsdialog

För att du ska kunna prioritera rätt behöver ditt uppdrag vara tydligt för dig. Du och din chef behöver vara överens om vad uppdraget innehåller. Ha en dialog med din chef om ditt uppdrag. Ta checklistan till hjälp!

Boka ett samtal med din chef, där ni tillsammans klargör:

 • Ditt uppdrag och dina ansvarsområden.
 • Ditt mandat och dina befogenheter.
 • Vilket stöd du har på olika håll i organisationen.
 • Hur tillgänglig du förväntas vara.
 • Vilken förståelse du har för företagets hela verksamhet och om den behöver förbättras.

Exempel på frågeställningar ni kan utgå ifrån

 • Vad kännetecknar ett gott ledarskap?
 • Hur vill du beskriva ditt uppdrag och dina ansvarsområden?
 • Hur tydlig anser du att ansvarsfördelningen är inom företaget?
 • Vilken grad av handlingsfrihet anser du att du har?
 • Vilket inflytande har du på övergripande beslut, verksamhetens inriktning?
 • I vilken utsträckning kan du planera ditt arbete?
 • Vad är mest prioriterat just nu?
 • Vad skulle du vilja lägga mer tid på?
 • Vad skulle du vilja lägga mindre tid på?
 • Vilket utrymme och i vilket forum kan du diskutera verksamheten och reflektera?
 • Hur resonerar du kring tillgänglighet i din chefsroll?
 • Hur påverkas ditt privatliv av ditt arbete?
 • Vilket stöd behöver du i din chefsroll för att hantera ditt uppdrag på bästa sätt?
 • Vad kan jag göra för att bidra till att du har rätt förutsättningar för ditt uppdrag?
 • Hur vill du beskriva relationen till dina medarbetare?
 • Hur och från vem får du återkoppling på din arbetsinsats?
 • Vilken information behöver du för att hantera ditt uppdrag?