Metoder och verktyg

För att kunna göra ett bra jobb och hålla över tid som chef behöver du rätt förutsättningar. Här hittar du metoder och verktyg för att själv och tillsammans med dina kollegor reflektera över och synliggöra hur era organisatoriska förutsättningar ser ut för att hantera chefsuppdragen.

Vad är det som fungerar bra idag och varför? Vad behöver förändras för att göra ditt chefsuppdrag begripligt, hanterbart och meningsfullt?

Testa din egen arbetssituation

Du kan börja med att testa din egen arbetssituation med Chefskompassen. När du svarat på 18 påståenden, får du en bild av i vilken utsträckning du upplever ditt jobb begripligt, hanterbart och meningsfullt. Du får också tips om vad du eventuellt kan behöva åtgärda för att bli mer hållbar som chef.

Kartlägg gemensamma förutsättningar tillsammans

För att kartlägga hur chefer i din organisation upplever sina förutsättningar, kan ni använda en enkel enkät. Vi har tagit fram ett underlag med frågor och svarsalternativ och en mall för att sammanställa resultaten.

Använd resultaten för fortsatt dialog att ta reda på vilka områden ni tillsammans behöver förändra.

Chefoskopet – om organisatoriska förutsättningar

Suntarbetsliv har tagit fram Chefoskopet, ett verktyg för att förstå och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar. Det är tänkt att användas i ledningsgrupper med stöd av en processledare, men det kan också användas av andra grupper som vill lära sig mer om organisatoriska förutsättningar, till exempel samverkansgrupper och skyddskommittéer.

Här får du stöd genom olika metoder för att inventera behov, analysera och skapa handlingsplaner. Verktyget bygger på mångårig forskning (Chefios) och är utvecklat för chefer inom offentlig sektor. Men många av verktygen passar lika bra att använda inom privat sektor.

Dialogverktyget På rätt väg

Ytterligare ett hjälpmedel för att på ett konstruktivt och lättsamt sätt belysa chefers förutsättningar i en organisation är dialogverktyget På rätt väg. Du kan använda det som underlag för en kort dialog, en fördjupande workshop eller som en inledningsövning vid regelbundna möten i olika chefsgrupperingar.

Om dialogverktyget På rätt väg

Tillsammans med chefskollegor för ni en dialog och reflekterar kring ett antal påståenden som ringar in begripligheten, hanterbarheten och meningsfullheten i chefsuppdragen. En uppsättning av På rätt väg kan användas av upp till 12 deltagare. Det är lämpligt att begränsa antalet chefer till 4-6 deltagare per dialoggrupp så att alla får utrymme att prata. Tidsåtgången är helt beroende av er ambitionsnivå och den tid som gruppen kan avsätta.

Beställ verktyget kostnadsfritt genom att skicka e-post till lena.wahlberg@ledarna.se. Ange På rätt väg i ämnesraden.

Prata med din chef om ditt uppdrag

För att du ska kunna göra rätt prioriteringar behöver du förstå ditt uppdrag. Verksamheten och omvärlden förändras hela tiden, därför är det viktigt att du och din chef har en regelbunden dialog om uppdraget och stämmer av vilka förväntningar som finns på dig och vad du behöver från din chef.

Boka ett samtal med din chef, där ni diskuterar uppdraget. Samtalspunkter och exempel på frågeställningar hittar du i vår checklista för uppdragsdialog. Se till att din chef får samtalspunkterna i förväg, så att ni båda har möjlighet att förbereda er för att ha bästa möjliga kvalitet i samtalet.

Flexibilitet och gränslöshet

Förmågan att sätta gränser är avgörande för din psykiska hälsa. Ju mer flexibelt och fritt arbetslivet blir, desto större är risken att gränserna mellan jobb och privatliv suddas ut. Oavsett hur roligt ditt jobb är, behöver du få tid och möjlighet att återhämta dig för att du ska må bra på lång sikt.

Fundera på hur din balans mellan arbetsliv och privatliv ser ut. Prata ihop dig med dina kollegor och din chef, så att ni kan skapa ett gemensamt förhållningssätt.

Exempel på frågeställningar att diskutera kring:

  • Hur tillgänglig behöver man vara när man stannat hemma för att man är sjuk eller har ett sjukt barn? Hur kan andra veta hur tillgänglig man orkar vara?
  • Kan man vara ledig men ändå svara på samtal? När är det okej att inte svara i telefonen?
  • Hur snabbt kan man förvänta sig svar på e-post på olika tider och dagar?
  • Vilka förväntningar har vi på varandra, och hur kan vi säga ifrån när de blir för stora?
  • Hur kan vi bli tydligare med våra förväntningar kring olika arbetsuppgifter?

Hälsofrämjande ledarskap

Prevent har tagit fram ett webbverktyg kring hälsofrämjande ledarskap. Ett avsnitt handlar just om chefens förutsättningar. Här finns några enkla verktyg och metoder som hjälper dig att reflektera i syfte att utveckla ledarskapet i en hälsofrämjande riktning.

Prevents Hälsofrämjande ledarskap – chefens förutsättningar

Checklista för chefens arbetsmiljö

SKR, Sveriges kommuner och regioner, har tagit fram en checklista med fokus på chefens egen arbetsmiljö. Den passar utmärkt att använda som underlag vid utvecklingssamtal men också för riskbedömning i arbetsmiljöarbetet.

SKR Checklista för chefens arbetsmiljö