Metoder och verktyg

För att kunna göra ett bra jobb och hålla över tid som chef behöver du rätt förutsättningar. Här hittar du metoder och verktyg för att själv och tillsammans med dina kollegor reflektera över och synliggöra hur era organisatoriska förutsättningar ser ut för att hantera chefsuppdragen.

Vad är det som fungerar bra idag och varför? Vad behöver förändras för att göra ditt chefsuppdrag begripligt, hanterbart och meningsfullt?

Testa din egen arbetssituation

Du kan börja med att testa din egen arbetssituation med Chefskompassen. Efter att du svarat på våra 18 påståenden, får du en bild av de förutsättningar du har i ditt jobb, och vad du eventuellt kan behöva åtgärda för att bli mer hållbar som chef.

Kartlägg gemensamma förutsättningar tillsammans

För att kartlägga hur chefer i din organisation upplever sina förutsättningar, kan ni använda en enkät. Vi har tagit fram ett underlag med frågor och svarsalternativ som ni kan använda er av, och en mall för att sammanställa resultaten.

Använd resultaten för att ta reda på vilka områden ni tillsammans behöver förändra

Chefoskopet – om organisatoriska förutsättningar

Suntarbetsliv har tagit fram Chefoskopet, ett verktyg för att förstå och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar. Det är tänkt att användas i ledningsgrupper med stöd av en processledare, men det kan också användas av andra grupper som vill lära sig mer om organisatoriska förutsättningar, till exempel samverkansgrupper och skyddskommittéer.

Dialogverktyget ”På rätt väg”

Ytterligare ett hjälpmedel för attpå ett konstruktivt sätt lyfta frågan om chefers förutsättningar är dialogverktyget ”På rätt väg”. Du kan använda det som underlag till en kort dialog, en fördjupande workshop eller som en inledningsövning på regelbundna möten.

Köp På rätt väg i vår webbshop

Prata med din chef om ditt uppdrag

För att du ska kunna göra rätt prioriteringar behöver du förstå ditt uppdrag. Verksamheten och omvärlden förändras hela tiden, därför är det viktigt att du och din chef har en regelbunden dialog om uppdraget och stämmer av vilka förväntningar som finns på dig.

Boka ett samtal med din chef, där ni diskuterar uppdraget. Samtalspunkter och exempel på frågeställningar hittar du i vår checklista för uppdragsdialog. Se till att din chef får samtalspunkterna i förväg, så ni båda har möjlighet att förbereda er.

En annan metod för att genomföra uppdragsdialog är med hjälp av ett antal påståendekort. Beställ korten i vår webbshop.

Flexibilitet och gränslöshet

Förmågan att sätta gränser är avgörande för din psykiska hälsa. Ju mer flexibelt och fritt arbetslivet blir, desto större är risken att gränserna mellan jobb och privatliv suddas ut. Oavsett hur roligt ditt jobb är, behöver du få tid och möjlighet att återhämta dig för att du ska må bra på lång sikt.

Fundera på hur din balans mellan arbetsliv och privatliv ser ut. Använd gärna Prevents verktyg Balansguiden om du behöver hjälp. Prata ihop dig med dina kollegor och din chef, så ni kan skapa ett gemensamt förhållningssätt.

Exempel på frågeställningar att diskutera kring:

  • Hur tillgänglig behöver man vara när man stannat hemma för att man är sjuk eller har ett sjukt barn? Hur kan andra veta hur tillgänglig man orkar vara?
  • Kan man vara ledig men ändå svara på samtal? När är det okej att inte svara i telefonen?
  • Hur snabbt kan man förvänta sig svar på e-post på olika tider och dagar?
  • Vilka förväntningar har vi på varandra, och hur kan vi säga ifrån när de blir för stora?
  • Hur kan vi bli tydligare med våra förväntningar kring olika arbetsuppgifter?