Argumentera rätt

Hur du uppträder i lönesamtalet är viktigt. En konstruktiv dialog handlar lika mycket om att lyssna som att tala själv.

Att lyssna och försöka förstå är grunden för att kunna argumentera på rätt sätt. Men det är också viktigt att du vet vad du vill.

Välj ut dina tre starkaste argument

Var tydlig med vad du vill. Många gånger är vi inte tillräckligt tydliga utan utgår från att den vi talar med ska förstå ändå. Uppträd lugnt, sakligt, tala utan att bli pladdrig och var målinriktad utan att bli vare sig aggressiv eller undfallande.

Var konkret

Visa vad du har lyckats med. Lyft fram uppgifter som du genomfört på ett bra sätt. Generalisera inte, utan se till att ge tydliga och konkreta exempel på projekt, uppdrag, samarbetssituationer eller kundkontakter som du lyckats bra med.

Bjud på dig själv

Prata både om sakfrågor och om relationer. Vi väljer ofta att lägga samtal på en nivå som känns bekväm. Om du vågar uttrycka din egen känsla i samtalet skapar du möjlighet för den andre att öppna sig och ni kan få en bättre dialog. Var beredd på att ge och ta återkoppling.

Det är den ärliga återkopplingen som ger möjlighet till utveckling och förändring. Det förutsätter att du för fram kritik på ett sådant sätt att den andra parten verkligen tar emot och ändrar sitt beteende.

Uttryck dig i jagform och låt mottagaren få möjlighet att reflektera det som sägs. För att förstå varandra är det viktigt att försöka uttrycka sig konkret och ge exempel på vad man menar.

Håll er på spåret

Ett bra samtal ska handla om dig, ditt uppdrag, din kompetens och ditt resultat. Undvik skvaller och prat om andra. Blanda inte in privata ekonomiska bekymmer och skulder.

Håll er till lönepolicyn och lönekriterierna

Ett konstruktivt samtal om dig, ditt uppdrag, din kompetens och ditt resultat måste också utgå ifrån de på förhand överenskomna lönekriterierna och bedömningar av dessa. Om diskussionen handlar om andra saker kommer du att ha svårt att bemöta eventuell kritik. Dessutom uppstår frågan om den nya informationen eller kriterierna är sakliga då de varken faller under er lönepolicy eller räknas som lönesättande kriterier.

Lämna inget öppet

Lämna aldrig mötet med ett öppet "vi får se". Acceptera heller inte att chefen har bråttom. Kommer ni inte överens, se till att bestämma tid för ett nytt möte.

Dokumentera

Skriv ner det ni kommit överens om och bestäm tid för uppföljning.

Om du kör fast

Ibland blir samtalet om lön inte så bra, trots att du är förberedd, påläst och saklig. Kommunikationen mellan dig och din chef kanske inte fungerar som den borde. Det finns då några frågor som du får koncentrera dig på att försöka få svar på:

 • Vad är motivet till att du har den lön du har?
 • Hur bedömer chefen din insats (be exempelvis om en bedömning på en skala 1–5)?
 • Fråga vad du ska göra för att förbättra ditt löneläge. Ni ska komma överens om vad som kan ge dig en högre lön.

Handen på hjärtat: Är du stjärnan på jobbet?

Är du nyckelpersonen som hela företaget är beroende av syns det säkert redan på din lön. Eller har din löneutveckling stannat av alldeles? Vad är egentligen rätt lön för dig? Tänk på att med högre lön kommer det även att ställas högre krav på dig.

Din lön ska spegla det ansvar som du har i din befattning, din kompetens och det resultat du bidrar med. Dessutom ska din lön även vara konkurrenskraftig.

Så höjer du din lön

Du har flera möjligheter än du tror för att höja din lön.

 • För det första gäller det att nå resultat. Det blir svårt att motivera din chef att ge dig högre lön om du inte kan visa prov på resultat.
 • Men du, ditt arbete och dina resultat måste bli sedda. Synlighet leder till att arbetsgivaren får en god chans att se ditt faktiska arbete för att kunna bedöma dig därefter. Synlighet kan också resultera i att du och ditt arbete efterfrågas internt och externt.
 • Säg farväl till Jante. Synligheten kan behöva kompletteras med att du kontinuerligt informerar arbetsgivaren om dina resultat och förändringar i din kompetens. Var inte blyg. Når du resultat ska du vara stolt över det.
 • Ta på dig nya arbetsuppgifter. Med nya arbetsuppgifter ökar din kompetens och du bör belönas därefter.
 • Ta på dig arbetsuppgifter som även efterfrågas på övriga arbetsmarknaden. Finns det en stor efterfrågan efter personer med din kompetens bör arbetsgivaren ta hänsyn till det i lönesättningen.
 • Byt jobb! Trots att du har gjort allt som står i din makt för att höja din kompetens, nå resultat och bidra till verksamhetens utveckling, så värderar inte arbetsgivaren ditt bidrag enligt dina förväntningar. Om inget annat återstår (bonus, förmåner eller trevlig arbetsmiljö, intressanta arbetsuppgifter med mera) återstår ingenting annat än att byta arbete. Genom att byta arbetsgivare har du en verklig chans att ta ett rejält kliv uppåt lönemässigt.
 • Var inte rädd för att byta jobb. Det är det säkraste sättet att ta din lön till nästa nivå.
 • Våga ta på dig nya utmaningar och nya arbetsuppgifter. Stagnerar du i jobbet så stannar din löneutveckling av.
 • Håll dig i framkant med utvecklingen inom ditt område och för dialog med din chef om vilken kompetensutveckling du ska satsa på.

Har du koll på din lön?

Före och efter lönesamtalet kan du gå in på Lönekollen och där få koll på hur din lön ser ut i jämförelse med marknaden i det uppdrag du har.